Vintage blue striped robe / open paper thin duster jacket / stripe cotton kimono IMG_0359.jpg

Vintage blue striped robe / open paper thin duster jacket / stripe cotton kimono

75.00